1. /
  2. Новини
  3. /
  4. Цифрове суспільство
  5. /
  6. Результати засідання Комітету з...

Результати засідання Комітету з питань цифрової трансформації за 11 травня

Відбулось засідання Комітету з питань цифрової трансформації, під час якого народні депутати України – члени Комітету розглянули ряд законопроєктів.

  • № 8168 щодо забезпечення здійснення правосуддя в умовах воєнного стану.

Він розроблений з метою забезпечення здійснення правосуддя за участю присяжних в умовах воєнного стану, а також для захисту інформації, що міститься на офіційному вебпорталі судової влади України під час дії воєнного або надзвичайного стану.

  • № 9103 про інститут реєстрованих партнерств.

Основною метою проєкту Закону є закріплення у законодавстві нового інституту реєстрованих партнерств. Документ, зокрема, визначає правові та організаційні засади реєстрованих партнерств, правовий статус, особисті немайнові та майнові права і обов’язки реєстрованих партнерів, порядок і наслідки державної реєстрації та порядок припинення реєстрованого партнерства.

Члени Комітету рекомендують врахувати висловлені зауваження та пропозиції під час підготовки до розгляду законопроєктів.

На виконання контрольної функції Комітету було розглянуто звіти Кабінету Міністрів України про виконання Законів України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» та «Про Державний бюджет України на 2022 рік», в частині, що віднесена до предметів відання Комітету.

Так, відповідно до звітів, Мінцифра спрямовувала кошти державного бюджету на реалізацію, зокрема, таких цілей і завдань:

– покращення якості надання адміністративних послуг в електронному вигляді, їх розвиток та цифровізація;

– оприлюднення наборів даних у формі відкритих даних;

– збільшення частки ЦОВВ, підключених до системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів і міжвідомчого документообігу ЦОВВ в електронній формі;

– збільшення кількості закладів соціальної інфраструктури та органів місцевого самоврядування, підключених до широкосмугового доступу до мережі Інтернет із швидкістю не менше 100 Мбіт/с;

– доступність швидкісного доступу до Інтернету в населених пунктах;

– розвиток цифрової грамотності;

– інформатизація суспільства;

– сприяння розвитку IT- бізнесу.

Національний Регулятор (НКЕК) протягом 2021-2022 років спрямовував свою діяльність на:

– покращення якості надання послуг з доступу до мережі Інтернет;

–  створення сприятливих умов для впровадження новітніх радіотехнологій і надання споживачам сучасних електронних комунікаційних послуг;

– інтеграцію комунікаційного простору України у глобальний комунікаційний простір, виходячи з національних інтересів України.

Держспецзв’язку протягом 2021-2022 року спрямовував кошти, передбачені державним бюджетом, на:

– забезпечення спеціальним зв’язком посадових осіб державних органів, упровадження сучасних захищених сервісів і технологій спеціального зв’язку;

– захист у кіберпросторі державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, активну протидію агресії у кіберпросторі, кіберзахист об’єктів критичної інформаційної інфраструктури;

– формування державної політики та реалізацію практичних заходів з питань криптографічного і технічного захисту інформації, захисту державних інформаційних ресурсів та інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом;

– здійснення державного контролю за виконанням вимог законодавства у сфері захисту інформації, протидії технічним розвідкам;

– забезпечення сталої роботи електронних комунікаційних мереж й безперервності надання послуг постачальниками електронних комунікаційних мереж та послуг в умовах правового режиму воєнного стану;

– захист критичної інфраструктури та інші завдання.

Комітет цифрової трансформації рекомендував Мінцифрі, Держспецзв’язку та Національному Регулятору (НКЕК) при використанні коштів державного бюджету дотримуватись принципів економності, доцільності й ефективності.

Крім того, на виконання контрольної функції Комітету було розглянуто доповіді Кабінету Міністрів України про хід і результати виконання загальнодержавних програм у 2021 та 2022 роках у частині виконання Національної програми інформатизації за рахунок обсягів бюджетних видатків на відповідні роки.

Результати реалізації програмних завдань та заходів у 2021 році такі:

– розроблено прикладне програмне забезпечення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери;

– розроблено нові модулі інформаційно-комунікаційної системи «Електронний кабінет»;

– впроваджено в промислову експлуатацію Єдину державну електронну систему у сфері будівництва (ЄДЕССБ);

– розширено функціональні можливості Державного реєстру актів цивільного стану громадян;

– спрощено порядок отримання адміністративних послуг фізичними та юридичними особами та інше.

За результатами обговорення члени Комітету взяли до відома інформацію про хід і результати виконання загальнодержавних програм у 2021 та 2022 роках у частині виконання Національної програми інформатизації.